Úvod              Sídlo centra voľného času

Kuzmányho 105
010 01 Žilina


Kontakt

Poverená riadením CVČ PhDr. Eva Dobšovič Mjartan
tel. 041/562 11 78
cvczilina@cvczilina.sk

Elokované pracoviská


Zvolenská 20
Vlčince
tel. 041/5254114Korzo 35
Hájik
tel. 0904/069146


 

Pre školy


 
Projekt

Projekty


 
Projekt
Projekt

Vysunuté pracoviská


 
Vysunuté pracovisko Hájik
Vysunuté pracovisko Vlcince

 

Sponzori CVČ

Expodom.sk - Predajné stánky a záhradné altánky

 

Facebook