Úvod              
 


Žiadosť o prijatie do CVČ 2017/2018

Prihlášky môžete doniesť osobne do CVČ alebo poslat podpísané a naskenované e-mailom.
Žiadosť o prijatie do CVČ (.doc)

Žiadosť o odhlásenie
z krúžkovej, klubovej, letnej,
prázdninovej a ostatnej príležitostnej činnosti


Žiadosť o odhlásenie(.pdf)

 

Pre školy


 
Projekt

Projekty


 
Projekt
Projekt

Vysunuté pracoviská


 
Vysunuté pracovisko Hájik
Vysunuté pracovisko Vlcince

 

Sponzori CVČ

Expodom.sk - Predajné stánky a záhradné altánky

 

Facebook