Úvod              "FLORBAL POMÁHA PREKRAČOVAŤ HRANICE"

Financované z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.
Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Pre školy


 
Projekt

Projekty


 
Projekt
Projekt

Vysunuté pracoviská


 
Vysunuté pracovisko Hájik
Vysunuté pracovisko Vlcince