Úvod                



"FLORBAL POMÁHA PREKRAČOVAŤ HRANICE"

Financované z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.




Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Pre školy


 
Projekt

Projekty


 
Projekt
Projekt

Vysunuté pracoviská


 
Vysunuté pracovisko Hájik
Vysunuté pracovisko Vlcince

 

Linky

Detský folklórny súbor Lieska
Mini Zoo
Mažoretky
Tanecné divadlo Extad
Tanecné divadlo Diana
Tanecný klub Spektrum
Tanecná skupina Skipy
Šachový klub Mladost
Modelárske kúžky, tvorivé dielne
Cipovicka

 

Sponzori CVČ

Expodom.sk - Predajné stánky a záhradné altánky

 

Facebook

Cipovicka