miesto: CVČ Kuzmányho 105, Žilina

 vek: 6 – 12 rokov,  cena 32,-€

 Kontakt: D. Vaneková,   e-mail: danav@centrum.sk

PRIHÁŠKA

Leave a Reply