miesto: CVČ Kuzmányho 105

vek: 7 – 10 rokov,   cena: 30,-€

Kontakt: Bc. A. Ďuranová e-mail: andrea.duranova@gmail.com

PRIHLÁŠKA

Leave a Reply