miesto: CVČ Zvolenská 20, Vlčince

 vek: 7 – 10 rokov,   cena: 49,-€

 Kontakt: Bc. A. Gálošová,   e-mail: andrea.galosova@gmail.com

PRIHÁŠKA

Leave a Reply