miesto: CVČ Zvolenská 20, Vlčince

 vek: 7 – 10 rokov,  cena :15,-€

 Kontakt: p. Bačová e-mail: bacova@cvczilina.sk

PRIHLÁŠKA

Leave a Reply