Tento sviatok, ktorý slávime v deň narodenín „učiteľa národov“, je pripomienkou odkazu J. A. Komenského a jeho myšlienok, ktoré vznikli v 17. storočí a sú stále platné. Namiesto už známych a mnohokrát opakovaných fráz si dovolíme citovať z e-mailov od rodičov detí navštevujúcich naše CVČ:♥ „…naša Dorotka miluje vaše CVČ, aj Veronika tam už chodí, máte tam šikovné žienky…“♥ „…ďakujeme, že existuje CVČ a najmä tie krúžky, ktoré navštevujeme, Minicentrum Slniečko a Športové chrobáčiky, ďakujeme za prístup a radosť z práce…“♥ „…dovoľte mi poďakovať prostredníctvom tohto e-mailu koordinátorke 🧑‍. Oceňujem jej citlivý prístup k deťom, jej angažovanosť, hravosť, ktorá k tomu patrí a v prvom rade zanietenie pracovať s deťmi. 🙂 S mojom dcérou sme radi navštevovali krúžok pod jej vedením. Dcéra mala z toho radosť a ja spolu s ňou. Považujem za svoju povinnosť podať spätnú väzbu, ktorá by mohla byť povzbudením a hlavne motiváciou k ďalšej tvorivej práci…“Ďakujeme a prajeme prekrásny sviatočný deň všetkým pedagógom.

Leave a Reply