Vo víre pracovných pracovných povinností sme si našli čas oceniť nášho dlhoročného ošetrovateľa zvierat, ktorý svojím prístupom k práci, ktorú berie ako poslanie, môže byť príkladom pre nás všetkých. Jeho láska ku zvieratám a ľudský prístup ku zamestnancom CVČ aj návštevníkom MiniZOO na Vlčincoch si veľmi vážime.

Ďakujeme!