Veková kategória: deti ZŠ a SŠ , Rozsah: 1 x týždenne

Pre deti ZŠ a SŠ dramatizované čítania a aktivity s nimi spojené v anglickom jazyku zacielená na rozvoj konverzačných schopností. Pre stredoškolákov diskusný klub  s native speakrom zacielený na rozvoj konverzácie v anglickom jazyku. Možnosť požičiavania kníh v anglickom jazyku.

PRIHLÁŠKA