Termín: 08.02.2021

Kontakt: Bc. M. Vršanská

e-mail.: td.extad@gmail.com

PRIHLÁŠKA

USMERNENIE

Výsledková listina

 v školskom roku 2020/2021 organizátorom krajského kola Biologickej olympiády kat. A, B, C bude: Gymnázium sv.Františka z Assisi, J.M.Hurbana 44. 010 01 Žilina
kontaktná osoba: PhDr. Anna Poláčková, e-mail: bioolympiadazilinskykraj@gmail.com