Výsledková listina

Termín: 08.04.2021

Kontakt: Bc. M. Vršanská

e-mail.: td.extad@gmail.com

 USMERNENIE                                         PRIHLÁŠKA

Organizátorom krajského kola  Biologickej olympiády kat. E bude:

Centrum voľného času, Komenského ulica č. 1163, Kysucké Nové Mesto, Mgr. Kamila Bendová, riaditeľka

Kontakt: 0911383140, 041/4213295 cvcknm@cvcknm.sk