Termín: 13.03.2020 – 20.03.2020

Okresné kolo chemickej olympiády dištančnou formou sa uskutoční 7.5.2020 o 14:00 hodine.

Úlohy budú zverejnené na tejto stránke

Žiaci vypracované úlohy zasielajú na mail: greta.horciciakova@gmail.com

Pozvánka

Vyhodnotenie

Výsledky