Výtvarná súťaž na tému JESEŇ – práca v sade, jarmok, vinobranie, plody zeme-ovocie, zelenina, listy, a iné.

Techniky – kresba, maľba, grafika, koláž, kombinované techniky…

1.kategória: deti MŠ

2.kategória: ZŠ 1. – 4. ročník

3.kategória: ZŠ 5. – 9. ročník

Výhercom blahoželáme