Termín: 01.07.2020 – 03.07.2020

„Šachové variacie I.“ letný tábor pre šachistov i budúcich šachistov sa uskutočnil v CVČ na Kuzmányho ul. v Žiline 1.-3.7.2020 Záujem prekročil očakávanie a platilo staré známe: Kto prv príde, berie. Užili sme si šachy, stolný tenis i kreatívnej práci. Účastníci si vyrobili magnetky a vyzdobili vežičky. Tu sa ukázala trpezlivosť, ktorá je taká potrebná pri šachoch. Už teraz sa tešíme na Šachové variácie II., ktoré budú začiatkom augusta.