Termín: 01.09.2020 – 30.06.2021

Pre deti od 6 do 15 rokov,

zápis do 12.09. 2020

Prihláška