Termín: 13.02.2020 – 27.02.2020

TÉMA: Výtvarné spracovanie tradície fašiangových masiek, sprievodu.

TECHNIKY: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky. Plošné práce- maximálny formát A2. Osobitne hodnotené budú masky z kašírovaného papiera.

Detail