Termín: 13.03.2019

Zasielať vypracované školské kolo na adresu do 5.3.2019

ZŠ s MŠ Višňové 446, 013 23 Višňové

e-mail: jansimko@hotmail.sk

Pozvánka

Hlásenie – E

Hlásenie – F

Výsledky