Veková kategória: od 10-15 rokov.  Rozsah: 1x týždenne.  Poplatok: 1,00€/mesiac.

Pod vedením učiteľa a skladateľa hudby sa deti naučia základný prstoklad a zahrať jednoduché skladby. Všetci záujemci o dychové nástroje sa naučia hrať na zobcovú flautu. Neskôr bude možnosť prejsť na iný dychový nástroj.