Aktuality

Každý má rád zvieratká

By 21. apríla 20216 decembra, 2021No Comments

výtvarná súťaž pre MŠ a 1. a 2. ročník  ZŠ

Originály výtvarných prác preberáme 17. – 21.mája 2021 v čase od 08:00 do 16:00 hod. v CVČ Kuzmányho 105, Žilina. Výtvarné práce môžete zaslať aj poštou na hore uvedenú adresu CVČ.

Fotografie výtvarných prác zasielajte do 21.mája 2021 na e-mail: andrea.duranova@gmail.com