Veková kategória: od 9-15 rokov.  Rozsah: 1x týždenne

Pod vedením skúsenej lektorky hrnčiarskej výroby sa budú deti oboznamovať s tajomstvami vzniku hlinených výrobkov.

Lektorka: Mgr. Eva Špitálníková, email: spitalnikova@cvczilina.sk

Prihláška