Veková kategória: od 15-30 rokov,  Rozsah: 1x týždenne.

Sme mládež od 15 rokov do 30 rokov, študenti ZŠ, SŠ, VŠ, mamičky, oteckovia, sme mládež, čo sa chce stretávať a poznávať nových ľudí učiť sa nové veci, rásť skupinovo aj osobnostne. Vytvárame mnoho aktivít v rámci mesta i mimo neho.

E-mail: sulovska@cvczilina.sk