V nedeľu, 21. 11. sme v Centre voľného času na Zvolenskej potešili všetky detičky aj rodičov, ktorí sa zúčastnili „Lampiónových radostí“. Keď sa začalo stmievať, vyzdobili sme naše ihrisko svetielkami, lampiónmi aj lampášikmi a vytvorili tak čarovnú atmosféru, v ktorej si deti mohli vyrobiť svoj minilampión, zahrať si rôzne pohybové hry a zatancovať si za čo vďačíme nášmu DJ-ovi Jurajovi. Nechýbala ani krátka prechádzka po Vlčincoch, pri ktorej sme mohli ukázať naše lampiónové svetielka aj ľuďom v oknách. Bolo veľmi príjemné, v tejto neľahkej dobe vidieť radosť v očkách detí a spokojný úsmev rodičov.