Ponuka letných táborov 2021

Aktuálna ponuka bude zverejnená s kontaktmi a prihláškami po uvoľnení aktuálnych opatrení.

Počet detí je obmedzený, preto si najskôr overte dostupnosť.

LETO 2021
8. apríla 2021

1. – 9. 7. ZÁBAVNÝ TÁBOR

miesto: CVČ Kuzmányho 105   vek: 7 – 10 rokov Kontakt: Bc. A. Ďuranová e-mail: duranova@cvczilina.sk
LETO 2021
8. apríla 2021

6. – 9. 7. „Šachové variácie I.“

miesto: CVČ Kuzmányho 105, Žilina vek: 6 – 12 rokov Kontakt: D. Vaneková,   e-mail: danav@centrum.sk
LETO 2021
8. apríla 2021

6. – 9. 7. DENNÝ TÁBOR „FUN CUMP“

miesto: CVČ Zvolenská 20, Vlčince vek: 8 – 12 rokov Kontakt: Bc. A. Gálošová,   e-mail:…
LETO 2021
8. apríla 2021

12. – 16. 7. DENNÝ TÁBOR „LET´S DANCE“

miesto: CVČ Zvolenská 20, Vlčince vek: 7 – 10 rokov Kontakt: Bc. A. Gálošová,   e-mail:…
LETO 2021
8. apríla 2021

2. – 4. 8. Denný tábor v MINI ZOO I.

miesto: CVČ Zvolenská 20, Vlčince  vek: 7 – 10 rokov Kontakt: p. Bačová e-mail: bacova@cvczilina.sk
LETO 2021
8. apríla 2021

11. – 13. 8. Denný tábor v MINI ZOO II.

miesto: CVČ Zvolenská 20, Vlčince vek: 7 – 10 rokov Kontakt: p. Bačová e-mail: bacova@cvczilina.sk
LETO 2021
8. apríla 2021

23. – 27. 8. „Šachové Variácie II.“

miesto: CVČ Kuzmányho 105, Žilina vek: 6 – 12 rokov Kontakt: D. Vaneková,   e-mail: danav@centrum.sk