Termín: 31.03.2021

Kontakt: Bc. A. Galošová

e-mail: andrea.galosova@gmail.com

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Usmernenie

Čestné prehlásenie žiaka

Zoznam pozvaných žiakov

Pokyny pre vedúcich PK

HLÁSENIE

Pokyny k odovzdávaniu úloh domáceho kola