Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa mimoriadne prerušuje činnosť v CVČ Žilina s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania.