Termín: 02.09.2020 – 30.06.2021

od Pondelka do Piatka 9:30 – 11:30 hod.

v CVČ KUZMÁNYHO 105

poplatok 4,00€/mesiac

Mobil: 0911 354 202

Prihláška