Všetky naše záujmové útvary  prebiehajú pod vedením starostlivých vychovávateľov a pedagógov a v peknom  prostredí v centre mesta  Žilina v moderných priestoroch. Výhodou je bezkonkurenčne nízka cena, príležitosť užitočne naplniť a stráviť voľný čas, kreatívne sa prejaviť, spoznať nových kamarátov, zahrať sa nové hry, skúmať a bádať, objaviť neobjavené, vyrozprávať sa, získať nové  zručnosti, schopnosti, výmena skúseností… to všetko a ešte viac podľa toho, aký klub či záujmový útvar si vyberiete.

PRIHLÁŠKA