Termín: 07.04.2020 – 08.04.2020

Centrum voľného času Kuzmányho 105 Žilina poriadalo online súťaž v rapid šachu pre deti od 8 rokov,

ktorá prebehla v stredu 8.4.2020 a pre mládež a skôr narodených v utorok 7.4.2020 od  17:00-19:00 hod.

Účasť bola veľmi pekná.  Zúčastnilo sa 24 detí s odohratými 98 partií a 22 starších s 83 partiami.

Celkovo 46 účastníkov. Vidieť že našim šachistom šachové súťaže chýbajú a popoludňajšie hodiny im vyhovujú.

Po konzultácií s hráčmi sme sa rozhodli poriadať tieto turnaje pravidelne 1x týždenne zvlášť pre deti a zvlášť pre starších.

Noví záujemci sa môžu prihlásiť na danav@centrum.sk

Prihlásiť sa