Ďakujeme zo ♥️v mene tréneriek, vedúcich záujmových útvarov a najmä našich detí zástupcom spoločnosti TERAZ a.s., http://www.teraz.as/ ktorí darovali nášmu CVČ materiál na kreatívnu tvorbu pre tvorivé a výtvarné záujmové útvary, látky na kostýmy a kulisy pre tanečné záujmové útvary. Látky sme rozložili, vytešili z nich a všetko určite zúžitkujeme.

Samozrejme, foto muselo byť😀.