Výtvarná súťaž na tému „ŠACH“ určená pre deti MŠ, žiakov ZŠ a osemročných gymnázií.

O zmene termínov Vás budeme informovať.