Výtvarná súťaž na tému “ŠACH” určená pre deti MŠ, žiakov ZŠ a osemročných gymnázií.

O zmene termínov Vás budeme informovať.