Výtvarná súťaž na tému “ŠACH” určená pre deti MŠ, žiakov ZŠ a osemročných gymnázií.