Termín: január 2021

Kontakt: Bc. J. A. Veselá

e-mail: vesela.janka@gmail.com

Termín a usmernenie k realizácii okresného kola sa pripravuje.