Tento týždeň to bolo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, to prebehlo v stredu 18. januára v budove CVČ na Kuzmányho ulici. Dnes /vo štvrtok/ si jazykové zručnosti porovnávajú žiaci a žiačky z celého nášho okresu v anglickom jazyku v ZŠ na Martinskej ulici /viď priloženú fotodokumentáciu, môžete nakuknúť do zákulisia. Sme radi, že je toľko šikovných žiakov a žiačok, ktoré sa zapájajú do predmetových olympiád, rozvíjajú svoje schopnosti, vedomosti a radi si zasúťažia a porovnajú sa s rovesníkmi.