Veková kategória: od 4-7 rokov.  Rozsah: 1x týždenne

Učenie anglického jazyka v spojitosti s pohybovými aktivitami a hrami. Deti sa
budú prostredníctvom tvorivých aktivít zoznamovať so základnými
frázami a slovíčkami v anglickom jazyku. Možnosť požičiavania kníh v anglickom jazyku.
E-mail: mpetrusova@hotmail.com