Vychovávateľ/ka v CVČ 0,5 úväzku

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2023

Základné požiadavky:

  • bezúhonnosť (preukazuje sa čestným vyhlásením), 
  • pracovné skúsenosti najmenej 1 rok, výhodou sú pracovné skúsenosti v oblasti práce s deťmi aj v predškolskom veku, 
  • pozitívny vzťah k deťom
  • výtvarné a kreatívne schopnosti
  • flexibilné nastavenie
  • samostatnosť a zodpovednosť
  • organizačné schopnosti
  • schopnosť pracovať v tíme podľa pravidiel
  • práca s počítačom  (Word, Excel, Outlook, Power Point a iné).

Vzdelanie

– vysokoškolské vzdelanie I. stupňa spoločenského, príp. humanitného zamerania (v prípade relevantných skúseností môže byť aj iné zameranie).

Platové podmienky:

– v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.5. 2023 na adresu: Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina

                                                   alebo e-mail: cvczilina@cvczilina.sk

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o prácu. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového

pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.