Detský folklórny súbor Cipovička a Spevácka skupina Spievanky sa v piatok 01.04.2022 pripravovali na vynášanie MORENY. Všetci spolu sme vyrobili MORENU A MORENÁRA.Na Smrtnú nedeľu 03.04.2022 sa bude konať slovenský ľudový zvyk vynášania Moreny na Vodnom diele Žilina, ktorým sa rozlúčime so zimou a privítame jar.