Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v reprezentatívnych priestoroch Mestskej radnice v Žiline v stredu 24. mája 2023 ako sprievodný program Staromestských slávností. Po krátkom kultúrnom programe si víťazi prevzali diplomy a vecné ceny.

Ďakujeme všetkým deťom, žiakom aj pedagógom za námahu, vynaloženú pri napísaní  básne, vymýšľaní príbehu, motivácii k tvorbe a príprave, kreslení či maľovaní obrazu, pri vypĺňaní testu aj počas hľadania pamiatok v uliciach mesta Žilina podľa indícií.

sdr