Termín: 01.09.2020 – 30.06.2021

pre deti od 6 do 13 rokov

zápis do 12. 09. 2020

Prihláška