Category

Aktuality

Aktuality

Vyhodnotenie

ÚSPEŠNÝCH ŽIAKOV V PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH. Čaká nás ďalšia milá akcia. Najúspešnejší žiaci, víťazi okresných kôl…
editor
30. mája 2023
Aktuality

Deň matiek

V nedeľu oslavujeme Deň matiek, úžasný sviatok. Deti zo záujmových útvarov sa modelovaním, odtláčaním a…
editor
12. mája 2023