Školská rada

Štatút rady školského zariadenia

Dodatok č. 1