Rada školského zariadenia

Zasadnutie rodičov – voľby do RŠZ pri CVČ, nové funkčné obdobie

Štatút Rady školského zariadenia

Členovia Rady školského zariadenia pri CVČ