………………………………………………………………………………………………..

Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina
Mgr. Annamária Mihalčinová, riaditeľka CVČ
tel.: 0911 354 202
cvczilina@cvczilina.sk

 

Zdenka Bačová, administratíva CVČ
041/562 11 78  bacova@cvczilina.sk

 

Ing. Mária Salátová, ekonómka CVČ
0903 431 178  ekonomka@cvczilina.sk
konzultačné hodiny po 15:00 hod.

Elokované pracovisko, Zvolenská 20, Žilina- Vlčince

 

 

Bc. Andrea Gálošová, vedúca pracoviska
tel.: 0910 200 354  galosova@cvczilina.sk
konzultačné hodiny Po-Pi 13:30-14:30

 

 

 Mini ZOO
Dagmar Maťašovská, správca
tel.: 0903 530 889  minizoo@cvczilina.sk
………………………………………………………………………………………………..

Pedagogickí zamestnanci CVČ Kuzmányho 105

 

Sulovská Jaroslava, Mgr., koordinátorka práce s mládežou
sulovska@cvczilina.sk
……………………………………………………………………….
Tóthová Renáta, Mgr., PhD., šach
tothova@cvczilina.sk
………………………………………………………………………..
Vršanská Miroslava, Bc., tanečná – TD Extad
vrsanska@cvczilina.sk

Pedagogickí zamestnanci CVČ Zvolenská 20

 

Ďuranová Andrea, Mgr., minicentrum, výtvarná
duranova@cvczilina.sk
……………………………………………………………………….
Gálošová Andrea, Bc., tanečná- TS Argonnath
galosova@cvczilina.sk
………………………………………………………………………..
Štolfa Róbert , mini ZOO
stolfa@cvczilina.sk
………………………………………………………………………..
Veselá Janka Alexandra, Bc.,  folklór- DFS Cipovička
vesela@cvczilina.sk