Centrum voľného času Kuzmányho 105, 010 01 Žilina

………………………………………………………………………………………………..

Mgr. Annamária Mihalčinová, riaditeľka CVČ

0911 354 202
cvczilina@cvczilina.sk

Zdenka Bačová, administratíva CVČ

041/562 11 78

bacova@cvczilina.sk

Ing. Mária Salátová, ekonómka CVČ

0903 431 178

ekonomka@cvczilina.sk

Stránkové dni a hodiny:

Pondelok 15:00-18:00

Streda  15:00-18:00

………………………………………………………………………………………………..
Elokované pracovisko, Zvolenská 20, Žilina- Vlčince
0910 200 354

konzultačné hodiny Po-Pi 13:30-14:30

zvolenska@cvczilina.sk

Mini ZOO

0903 530 889

konzultačné hodiny Po-Pi 8:00-16:00

stolfa@cvczilina.sk