………………………………………………………………………………………………..

Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina
Mgr. Annamária Mihalčinová, riaditeľka CVČ
tel.: 0911 354 202
cvczilina@cvczilina.sk

 

Zdenka Bačová, administratíva CVČ
041/562 11 78  bacova@cvczilina.sk

 

Ing. Mária Salátová, ekonómka CVČ
0903 431 178  ekonomka@cvczilina.sk
konzultačné hodiny po 15:00 hod.

Elokované pracovisko, Zvolenská 20, Žilina- Vlčince

 

Bc. Andrea Gálošová, vedúca pracoviska
tel.: 0910 200 354  galosova@cvczilina.sk
konzultačné hodiny Po-Pi 13:30-14:30

 

 Mini ZOO
Dagmar Maťašovská, správca
tel.: 0903 530 889  minizoo@cvczilina.sk