vydávame aj elektronicky.

Požiadavku adresujte na e-mail: bacova@cvczilina.sk

Nezabudnite uviesť: 

meno a priezvisko žiaka/ olympiáda / kategória / školský rok / škola.