vydávame aj elektronicky.

 

Požiadavku adresujte na e-mail: bacova@cvczilina.sk

 

Nezabudnite uviesť meno a priezvisko žiaka/ olympiáda/ školský rok/ škola.