Potvrdenie o umiestnení v okresnom kole predmetových olympiáda vydávame len úspešným riešiteľom.

Požiadavku adresujte na e-mail: bacova@cvczilina.sk

Nezabudnite uviesť: 

meno a priezvisko žiaka / škola / školský rok / olympiáda / kategória.