Olympiády 2021/2022

Olympiády 2021/2022
13. septembra 2021

Slávik Slovenska 2021

Okresné kolo sa bude konať 6. októbra 2021 PIESŇOU PROTI COVIDU! Slávik Slovenska, občianske združenie,…
Olymp 2019/2020Olympiády 2020/2021Olympiády 2021/2022
13. septembra 2021

POTVRDENIA O UMIESTNENÍ z okresných kôl predmetových olympiád

vydávame aj elektronicky.   Požiadavku adresujte na e-mail: bacova@cvczilina.sk   Nezabudnite uviesť meno a priezvisko…
Olympiády 2021/2022
8. septembra 2021

Technická olympiáda

Termín: 25.11.2021 Kontakt: Mgr. A. Ďuranová e-mail: duranova@cvczilina.sk
Olympiády 2021/2022
8. septembra 2021

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Termín: 12.11.2021 Kontakt: Bc. M. Vršanská e-mail: td.extad@gmail.com