Výšku poplatku na školský rok 2023/2024

 

1 x týždenne        1. polrok=20,-€       2. polrok= 30,- €
2 x týždenne      1. polrok=40,-€       2. polrok= 60,- €
Mimožilinskí členovia centra platia zvýšený poplatok o 12,-€/mesiac.

 

Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť variabilný symbol a do poznámky meno dieťaťa.