Zmluvy 2020

                                43/2020 Dodatok k Nájomnej zmluve ZŠ Jarná                                                  Zverejnené dňa: 08.12.2020

                                                    42/2020 Nájomná zmluva Uniza                                                  Zverejnené dňa: 09.11.2020

                        41/2020 Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny                           Zverejnené dňa: 15.10.2020

                        40/2020 Nájomná zmluva CVČ 15/2020 ZŠ V. Javorku                  Zverejnené dňa: 08.10.2020

                         39/2020 Zmluva o poskytovaní služieb Telekom                                Zverejnené dňa: 07.10.2020

                                        38/2020 Nájomná zmluva ZŠ Limbová                                                     Zverejnené dňa: 07.10.2020

                                        37/2020 Nájomná zmluva ZŠ Jarná                                                      Zverejnené dňa: 02.10.2020

                                        36/2020 Nájomná zmluva MŠ Ku škôlke                                  Zverejnené dňa: 01.10.2020

                                    35/2020 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Školská                                        Zverejnené dňa: 01.10.2020

                         34/2020 Nájomná zmluva CVČ 14/2020 ŠK JUVENTA                         Zverejnené dňa: 01.10.2020

                         33/2020 Zmluva o poskytovaní technickej služby                            Zverejnené dňa: 01.10.2020

                          32/2020 Nájomná zmluva CVČ 13/2020 MAKROTEAM                                Zverejnené dňa: 30.09.2020

                          31/2020 Nájomná zmluva CVČ 12/2020 SCVČ                                         Zverejnené dňa: 30.09.2020

                          30/2020 Nájomná zmluva CVČ 11/2020 SCVČ                                      Zverejnené dňa: 30.09.2020

                      29/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov Žilbyt                       Zverejnené dňa: 30.09.2020

                                     28/2020 Nájomná zmluva ZŠ Martinská                                            Zverejnené dňa: 29.09.2020

                         27/2020 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb                     Zverejnené dňa: 28.09.2020

26/2020 Dohoda o spolupráci – zabezpečovanie činnosti
Zverejnené dňa: 28.09.2020

25/2020 Zmluva o praktickom  vyučovaní
Zverejnené dňa: 24.09.2020

24/2020 Nájomná zmluva CVČ 10/2020 ŠK Makroteam
Zverejnené dňa: 22.09.2020

23/2020 Nájomná zmluva MŠ Dedinská
Zverejnené dňa: 21.09.2020

22/2020 Nájomná zmluva CVČ 09/2020 ŠK Juventa
Zverejnené dňa: 21.09.2020

21/2020 Nájomná zmluva CVČ 08/2020 SCVČ
Zverejnené dňa: 21.09.2020

20/2020 Nájomná zmluva CVČ 07/2020 SCVČ
Zverejnené dňa: 21.09.2020

19/2020 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Gaštanová
Zverejnené dňa: 18.09.2020

18/2020 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Gaštanová
Zverejnené dňa: 18.09.2020

17/2020 Nájomná zmluva ZŠ Nám. mladosti 1
Zverejnené dňa: 18.09.2020

16/2020 Zmluva Osobnyudaj.sk
Zverejnené dňa: 24.08.2020

15/2020 Nájomná zmluva CVČ 06/2020 HK Žilina
Zverejnené dňa: 24.08.2020

14/2020 Dodatok ZŠ s MŠ Školská
Zverejnené dňa: 25.06.2020

13/2020 Nájomná zmluva CVČ 05/2020 SCVČ
Zverejnené dňa: 12.06.2020

12/2020 Dodatok ZŠ Martinská
Zverejnené dňa: 25.05.2020

11/2020 Nájomná zmluva CVČ 04/2020 SF
Zverejnené dňa: 28.02.2020

10/2020 Nájomná zmluva CVČ 03/2020 SZFB
Zverejnené dňa: 16.01.2020

09/2020 Nájomná zmluva CVČ 02/2020 ŠK Juventa
Zverejnené dňa: 16.01.2020

08/2020 Dodatok ZŠ Nám. mladosti
Zverejnené dňa: 14.01.2020

07/2020 Nájomná zmluva ZŠ Martinská
Zverejnené dňa: 10.01.2020

06/2020 Nájomná zmluva ZŠ Lichardova
Zverejnené dňa: 10.01.2020

05/2020 Nájomná zmluva ZŠ Martinská
Zverejnené dňa: 10.01.2020

04/2020 Nájomná zmluva CVČ 01/2020 SZFB
Zverejnené dňa: 09.01.2020

03/2020 Zmluva OÚ-ZA
Zverejnené dňa: 09.01.2020

02/2020 Nájomná zmluva ZŠ Limbová
Zverejnené dňa: 08.01.2020

01/2020 Nájomná zmluva ZŠ Karpatská
Zverejnené dňa: 07.01.2020