1.ročník Orientačný beh – Žilina


Workshop komunikácia –Základná škola Kráľovnej pokoja, Žilina


Usporiadanie SwapuMedzinárodná Európska Konferencia, Bielsko-Biala


Kongres Europe Goes Local, Tatranská Lomnica


Mládež Žilina znova skrášlila naše mesto.


Workshop hry krajina dôstojnosti pre žiakov z GSF Žilina


Participácia so Sytevom, mládežníci CVČ vyšli dnes do ulíc Žiliny, aby v tento nádherný jarný deň zablahoželali k Medzinárodnému dňu žien.


Stretnutie mládeže ŽSK, kde máme zastúpenie mládežníkov mesta Žilina.Tvorba web stránky


ŽIMLAD ukončil rok 2023 spoločným vianočným večierok.


V stredu /20.12.2023/ sme sa zúčastnili vianočných trhov, ktoré organizovalo Gymnázium na Veľkej Okružnej v Žiline


CHILL ZÓNA V CVČ

Za finančnej podpory Nadácie Milana Dubca vznikol nový spoločný priestor na stretávanie, realizáciu podujatí a činnosť Klubu mládeže v meste Žilina.

.


————————————–

Pozývame Vás na stretnutie mladých Žilinčanov, ktoré sa uskutoční 25. septembra od 13:00 do 15:00 hod. v CVČ Žilina. Cieľom stretnutia je vytvorenie spoločného priestoru pre stretávanie sa a realizáciu podujatí mladých ľudí. Ste srdečne vítaní!


Mládežnícka organizácia mesta Žilina v CVČ

Kto sme?
Sme mládež od 15 rokov do 30 rokov, študenti ZŠ, SŠ, VŠ, mamičky, oteckovia, sme mládež, čo sa chce stretávať a poznávať nových ľudí učiť sa nové veci, rásť skupinovo aj osobnostne. Vytvárame mnoho aktivít v rámci mesta i mimo neho.

Miesto stretávania: CVČ Kuzmányho 105 Žilina, každý pondelok od 13:00 – 18:00 hod.

Kontaktná osoba: koordinátorka mládeže mesta Žiliny : Mgr. Jaroslava Sulovská, tel. +421 904 952 452, Mail: sulovska@cvczilina.sk

Oblasť pôsobenia: voľnočasové záujmové aktivity ako turistika, zber byliniek, plávanie, kultúrne akcie,  vzdelávanie, mládežnícka politika, občiansky aktivizmus a iné.

Kľúčové slová: mládež, vzdelávanie, vzťahy, dobrovoľníctvo, politika

Poslanie: Tvorba prostredia pre skvalitnenie života deti a mladých ľudí. Rôzne typy neformálneho vzdelávania mladých. Podpora dobrovoľníctva. Prezentácia činnosti mladých. Podpora nových nápadov. Budovanie vzťahov medzi mladými, samosprávou a štátnou správou. Mládežnícka politika. Poradenská činnosť.

Pravidelné aktivity:  Klub mládeže mesta Žilina – CVČ Kuzmányho 105 Žilina, spoločenské aktivity, športové aktivity,  aktivity pre mesto, dobrovoľnícke aktivity.


Prieskum a analýza potrieb mladých ľudí v meste Žilina

Formulár: vyplniť online