Zmluvy 2021

58/2021 Zmluva o podnájme, Správa športových zariadení mesta Žilina

Zverejnené dňa: 30.12.2021

57/2021 Zmluva o nájme hnuteľnej veci 1/2021, ŠH

Zverejnené dňa: 30.12.2021

56/2021 Zmluva o odňatí správy majetku, Mesto Žilina

Zverejnené dňa: 30.12.2021

55/2021 Dodatok k Nájomnej zmluve ZŠ Jarná, Žilina

Zverejnené dňa: 07.12.2021

54/2021 Dodatok k Nájomnej zmluve ZŠ Školská, Žilina

Zverejnené dňa: 01.12.2021

53/2021 Dodatok k zmluve Slovak Telekom, a. s.

Zverejnené dňa: 24.11.2021

52/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov Žilbyt, s.r.o.

Zverejnené dňa: 16.11.2021

51/2021 Nájomná zmluva CVČ 23-2021 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM

Zverejnené dňa: 11.11.2021

50/2021 Nájomná zmluva CVČ 22-2021 Slovenský zväz florbalu, Bratislava

Zverejnené dňa: 11.11.2021

49/2021 Dodatok k zmluve Slovak Telekom, a. s.

Zverejnené dňa: 05.11.2021

48/2021 Nájomná zmluva CVČ 21-2021 Academic ŽÚ, Žilina

Zverejnené dňa: 02.11.2021

47/2021 Nájomná zmluva CVČ 20-2021 SCVČ Žirafa, Žilina

Zverejnené dňa: 27.10.2021

46/2021 Nájomná zmluva CVČ 19-2021 Academic ŽÚ, Žilina

Zverejnené dňa: 21.10.2021

45/2021 Nájomná zmluva ZŠ Martinská 20, Žilina

Zverejnené dňa: 12.10.2021

44/2021 Nájomná zmluva CVČ 18-2021 ŠK Juventa, Žilina

Zverejnené dňa: 08.10.2021

43/2021 Zmluva o dielo JaTaR, s.r.o. 

Zverejnené dňa: 07.10.2021

42/2021 Nájomná zmluva ZŠ Jarná, Žilina

Zverejnené dňa: 04.10.2021

41/2021 Dohoda o spolupráci LA SKALA, Žilina

Zverejnené dňa: 30.09.2021

40/2021  Nájomná zmluva CVČ 17-2021 Academic Žilinská univerzita

Zverejnené dňa: 29.09.2021

39/2021  Nájomná zmluva CVČ 16-2021 MŠK Žilina Futsal

Zverejnené dňa: 29.09.2021

38/2021 Nájomná zmluva MŠ Dedinská, Žilina

Zverejnené dňa: 25.09.2021

37/2021 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Školská, Žilina

Zverejnené dňa: 24.09.2021

36/2021 Nájomná zmluva MŠ Ku škôlke, Žilina

Zverejnené dňa: 22.09.2021

35/2021 Nájomná zmluva ZŠ Námestie mladosti, Žilina

Zverejnené dňa: 20.09.2021

34/2021 Nájomná zmluva ZŠ Gaštanová, Žilina

Zverejnené dňa: 20.09.2021

33/2021 Nájomná zmluva ZŠ Gaštanová, Žilina

Zverejnené dňa: 20.09.2021

32/2021 Nájomná zmluva ZŠ Limbová, Žilina

Zverejnené dňa: 20.09.2021

31/2021 Darovacia zmluva Nadácia Pontis

Zverejnené dňa: 17.09.2021

30/2021 Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve OÚ-ZA

Zverejnené dňa: 13.09.2021

29/2021 Zmluva o poskytovaní služieb Finx s.r.o.

Zverejnené dňa: 07.09.2021

28/2021  Nájomná zmluva CVČ 15-2021 ŠK Juventa Žilina

Zverejnené dňa: 07.09.2021

27/2021  Nájomná zmluva CVČ 14-2021 ŠK Makroteam

Zverejnené dňa: 06.09.2021

26/2021 Zmluva o praktickom vyučovaní

Zverejnené dňa: 03.09.2021

25/2021 Nájomná zmluva CVČ 13-2021 Slovan Malá Fatra- HK

Zverejnené dňa: 30.08.2021

24/2021 Nájomná zmluva CVČ 12-2021 ZŠ V. Javorku, Žilina

Zverejnené dňa: 24.08.2021

23/2021 Nájomná zmluva CVČ 11-2021 Slovenský futsal

Zverejnené dňa: 23.08.2021

22/2021 Nájomná zmluva CVČ 10-2021 Slovenský zväz florbalu

Zverejnené dňa: 23.08.2021

21/2021 Nájomná zmluva CVČ 9-2021 Slovan Malá Fatra

Zverejnené dňa: 30.07.2021

20/2021 Nájomná zmluva CVČ 8-2021 Skupina historického šermu

Zverejnené dňa: 15.06.2021

19/2021 Nájomná zmluva CVČ 7-2021 ŠK JUVENTA

Zverejnené dňa: 11.06.2021

18/2021 Nájomná zmluva CVČ 6-2021 Slovan Malá Fatra

Zverejnené dňa: 09.06.2021

17/2021 Nájomná zmluva CVČ 5-2021 Slovan Malá Fatra

Zverejnené dňa: 07.06.2021

16/2021 Nájomná zmluva CVČ 4-2021 Slovenský futsal

Zverejnené dňa: 04.06.2021

15/2021 Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve CVČ 1-2021 ŠK Makroteam

Zverejnené dňa: 04.06.2021

14/2021 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina

Zverejnené dňa: 03.06.2021

13/2021 Nájomná zmluva CVČ 3-2021 AC Uniza o.z.

Zverejnené dňa: 01.06.2021

12/2021 Nájomná zmluva CVČ 2-2021 AC Uniza o.z.

Zverejnené dňa: 01.06.2021

11/2021 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve CVČ 1-2021 ŠK Makroteam

Zverejnené dňa: 28.05.2021

10/2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb

Zverejnené dňa: 19.05.2021

09/2021 Dodatok k Nájomnej zmluve CVČ 1-2021 ŠK Makroteam

Zverejnené dňa: 19.05.2021

08/2021 Nájomná zmluva CVČ 1-2021 ŠK Makroteam

Zverejnené dňa: 11.05.2021

07/2021 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina

Zverejnené dňa: 07.05.2021

06/2021 Slovak Telekom

Zverejnené dňa: 21.04.2021

05/2021 Slovak Telekom

Zverejnené dňa: 21.04.2021

04/2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Zverejnené dňa: 12.03.2021

03/2021 SSE a.s.

Zverejnené dňa: 25.01.2021

02/2021 Zmluva OÚ-ZA

Zverejnené dňa: 20.01.2021

01/2021 Uniqa d.d.s., a.s.

Zverejnené dňa: 18.01.2021