Zmluvy 2019

64/2019 Nájomná zmluva Slovenský futsal
Zverejnené dňa: 20.12.2019

63/2019 Nájomná zmluva ZŠ Gaštanova
Zverejnené dňa: 13.12.2019

62/2019 Nájomná zmluva AC Uniza
Zverejnené dňa: 12.12.2019

61/2019 Dodatok Nájomná zmluva ZŠ Nám. mladosti
Zverejnené dňa: 19.11.2019

60/2019 Dodatok Nájomná zmluva ZŠ Jarná
Zverejnené dňa: 24.10.2019

59/2019 Nájomná zmluva Slovenský futsal
Zverejnené dňa: 23.10.2019

58/2019 Nájomná zmluva ŠK Juventa
Zverejnené dňa: 23.10.2019

57/2019 Dodatok Nájomná zmluva ZŠ Martinská
Zverejnené dňa: 18.10.2019

56/2019 Nájomná zmluva SZF
Zverejnené dňa: 16.10.2019

55/2019 Dohoda o spolupráci Dory
Zverejnené dňa: 14.10.2019

54/2019 Dodatok Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Gaštanová
Zverejnené dňa: 07.10.2019

53/2019 Nájomná zmluva, ŠKF VIX
Zverejnené dňa: 04.10.2019

52/2019 Nájomná zmluva, Real KNM
Zverejnené dňa: 04.10.2019

51/2019 Nájomná zmluva, Slovenský futsal
Zverejnené dňa: 04.10.2019

50/2019 Zmluva o prenájme LK La Skala
Zverejnené dňa: 03.10.2019

49/2019 Nájomná zmluva MŠ Ku škôlke
Zverejnené dňa: 02.10.2019

48/2019 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ sv. Gorazda
Zverejnené dňa: 01.10.2019

47/2019 Nájomná zmluva, ZŠ V. Javorku
Zverejnené dňa: 30.09.2019

46/2019 Nájomná zmluva, ZŠ Karpatská
Zverejnené dňa: 30.09.2019

45/2019 Nájomná zmluva, Spojená škola Rosinská cesta
Zverejnené dňa: 30.09.2019