2020

Zasadnutie rodičov – voľby do RŠZ pri CVČ

Pracovná pozícia správca MiniZOO

Pracovná pozícia správca športová hala

Pracovná pozícia školník – údržbár

2019

Plenárne zasadnutie rodičov CVČ

Pracovná pozícia správca – MiniZOO