Zmluvy 2022

13/2022  1st CLASS AGENCY, s.r.o.

zverejnené dňa: 20.06.2022

12/2022  Dodatok č.1 RÚŠS v Žiline

zverejnené dňa: 30.05.2022

11/2022  Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov

zverejnené dňa: 30.05.2022

10/2022 §60 Dohoda – príspevok pre zamestnávateľa na CHD

zverejnené dňa: 04.04.2022

09/2022 Stredoslovenská energetika, ukončenie odberného miesta

zverejnené dňa: 31.01.2022

08/2022 Nájomná zmluva, ZŠ Martinská

zverejnené dňa: 19.01.2022

07/2022 Nájomná zmluva, ZŠ Jarná

zverejnené dňa: 19.01.2022

06/2022 Zmluva o zabezpečení stravovania, Doxx

zverejnené dňa: 19.01.2022

05/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov, Žilbyt s.r.o.

zverejnené dňa: 12.01.2022

04/2022 Nájomná zmluva, ZŠ Limbová

zverejnené dňa: 12.01.2022

03/2022 Nájomná zmluva, ZŠ s MŠ Gaštanová

zverejnené dňa: 12.01.2022

02/2022 Nájomná zmluva, ZŠ s MŠ Gaštanová

zverejnené dňa: 12.01.2022

01/2022 Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže žiakov ZŠ a SŠ v roku 2022

zverejnené dňa: 03.01.2022