Zmluvy 2022

04/2022 Zmluva o zabezpečení stravovania, Doxx

zverejnené dňa: 19.01.2022

03/2022 Nájomná zmluva, ZŠ Limbová

zverejnené dňa: 12.01.2022

02/2022 Nájomná zmluva, ZŠ s MŠ Gaštanová

zverejnené dňa: 12.01.2022

01/2022 Nájomná zmluva, ZŠ s MŠ Gaštanová

zverejnené dňa: 12.01.2022